fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.4 (XJ) 6วัน 4คืน – J4520110

รหัสทัวร์ : J4520110
เดินทาง : Jul
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ พัก ski resort 1 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  ทะเลสาบโทยะ  เก็บผลไม้ตามฤดูกาล (สวนเชอรี่)  ภูเขาไฟโชวะชินซัง  สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  นั่งรถไฟท้องถิ่น เมืองฟุราโน่  โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)  นั่งรถไฟโนโรโกะ เมืองบิเอะ  เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)  บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ เนินพระพุทธเจ้า
ช้อป : ถนนซาไกมาจิ ย่านซูซูกิโนะ อิออนพลาซ่า ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ มิตซุย เอาท์เล็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด / ทานเมลอน อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น (แบบไม่อั้น)
พิเศษ : โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) / เก็บผลไม้ตามฤดูกาล (สวนเชอรี่) / นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ / นั่งรถไฟท้องถิ่น / พัก KIRORO SKI RESORT 1 คืน / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J4520110 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่  เมืองโนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  ทะเลสาบโทยะ  เก็บผลไม้ตามฤดูกาล (สวนเชอรี่)  ภูเขาไฟโชวะชินซัง  สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  นั่งรถไฟท้องถิ่น  ย่านซูซูกิโนะ เมืองฟุราโน่  โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)  นั่งรถไฟโนโรโกะ เมืองบิเอะ  เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)  บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)  อิออนพลาซ่า โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ  เนินพระพุทธเจ้า  มิตซุย เอาท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พัก KIRORO SKI RESORT 1 คืน / บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด + พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานเมลอน อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น (แบบไม่อั้น) / แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม04-0939,900
กรกฎาคม
04-0939,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 สนามบินชิโตเซ่ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - เก็บผลไม้ตามฤดูกาล (สวนเชอรี่) - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - บุฟเฟ่ต์เมลอนไม่อั้น - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - อิออนพลาซ่า APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - เก็บผลไม้ตามฤดูกาล (สวนเชอรี่) - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - บุฟเฟ่ต์เมลอนไม่อั้น - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต
 • โรงแรม
 • AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม