fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LUXURY (TG) 5วัน 3คืน (CTS09) – J5419223

รหัสทัวร์ : J5419223
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 38,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หุบเขานรก จิโกกุดานิ  สวนหมีโชวะ  กระเช้าอุซุซัง  ทะเลสาบโทยะ โจซังเค  เขื่อนโฮเฮเคียว คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ
ช้อป : ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้  อิออนมอลล์ DUTY FREE   โรงงานช็อกโกแลต  มิตซุย เอ้าท์เล็ต
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ และอาหารทะเลนานาชนิด !! ซาชิม และ ซูชิหน้าต่างๆ
พิเศษ : สะพานแขวนฟุตามิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)/ แช่น้ำแร่ ออนเซ็น / ที่พักระดับ 4 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% น้ำหนักกระเป๋า 30 กก

J5419223 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ  โนโบริเบทสึ  หุบเขานรก จิโกกุดานิ  สวนหมีโชวะ  กระเช้าอุซุซัง  ทะเลสาบโทยะ โจซังเค  เขื่อนโฮเฮเคียว  สะพานแขวนฟุตามิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  อิออนมอลล์  ซับโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ  DUTY FREE   โรงงานช็อกโกแลต  มิตซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ ออนเซ็น / ที่พักระดับ 4 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ และอาหารทะเลนานาชนิด !! ซาชิม และ ซูชิหน้าต่างๆ 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     (-/-/-)
2 สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ -  สวนหมีโชวะ – กระเช้าอุซุซัง – ทะเลสาบโทยะ  (-/L/D) ็Hotel
3 โจซังเค – เขื่อนโฮเฮเคียว  –สะพานแขวนฟุตามิ – คลองโอตารุ  – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – อิออน – ซับโปโร   (B/L/-) ็Hotel
4 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริทานปู 3 ชนิด – DUTY FREE –  โรงงานช็อกโกแลต  – มิตซุย เอ้าท์เล็ต  - สนามบิน (B/L/-) ็Hotel
5 สนามบินชิโตเสะ – สุวรรณภูมิ        (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ -  สวนหมีโชวะ – กระเช้าอุซุซัง – ทะเลสาบโทยะ  (-/L/D)
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โจซังเค – เขื่อนโฮเฮเคียว  –สะพานแขวนฟุตามิ – คลองโอตารุ  – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – อิออน – ซับโปโร   (B/L/-)
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริทานปู 3 ชนิด – DUTY FREE –  โรงงานช็อกโกแลต  – มิตซุย เอ้าท์เล็ต  - สนามบิน (B/L/-)
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – สุวรรณภูมิ        (B/-/-)
 • โรงแรม