fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO NEW YEAR (TG) 6วัน 4คืน – J4519270

รหัสทัวร์ : J4519270
เดินทาง : Dec 19
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO NEW YEAR 6วัน 4คืน บินดี กินดี บุฟเฟ่ต์ขาปู 2 มื้อ นั่ง snow mobile ไม่มีวันอิสระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 68,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สนุกสนานลานหิมะ  พิพิธภัณฑ์สาเก  หมู่บ้านราเมน  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า  เมืองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ  คลองโอตารุ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ เนินพระพุทธเจ้า  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ทำเนียบรัฐบาลเก่า  สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ  ภูเขาโชวะชินซัง  เมืองโนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  
ช้อป : อิออนพลาซ่า ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ  ย่านซูซูกิโนะ  มิตซุย เอาท์เล็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 2 มื้อ
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / นั่ง SNOW MOBILE ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร

J4519269 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่ เมืองบิเอะ  สนุกสนานลานหิมะ  พิพิธภัณฑ์สาเก  หมู่บ้านราเมน  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า  เมืองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ  คลองโอตารุ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  อิออนพลาซ่า เนินพระพุทธเจ้า  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ  ย่านซูซูกิโนะ  ทำเนียบรัฐบาลเก่า  สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ  ภูเขาโชวะชินซัง  เมืองโนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  มิตซุย เอาท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 2 มื้อ / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **พิเศษให้ท่านทดลองนั่ง SNOW MOBILE ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-3 ม.ค.68,900
ธันวาคม
29-3 ม.ค.68,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
2 เมืองบิเอะ - สนุกสนานลานหิมะ - พิพิธภัณฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - อิออนพลาซ่า DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 เนินพระพุทธเจ้า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ทำเนียบรัฐบาลเก่า - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - มิตซุย เอาท์เล็ต AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบิเอะ - สนุกสนานลานหิมะ - พิพิธภัณฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เนินพระพุทธเจ้า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด
 • โรงแรม
 • DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - มิตซุย เอาท์เล็ต
 • โรงแรม
 • AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม