fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบทสึ เลสโก สีสันใบไม้แดง (XW) 6วัน 4คืน (ZHOK22) – J2819274

รหัสทัวร์ : J2819274
เดินทาง : Oct-Nov 19
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบทสึ ใบไม้เปลี่ยนสี อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,999 ฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ถนนซาไกมาชิ โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ภูเขาไฟโชวะ  สวนหมีภูเขาไฟโชวะ  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ อุทยานโมอาย  พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หอนาฬิกา สวนโอโดริ
ช้อป : ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ มิตซุย เอ้าท์เล็ต  ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

J2819274 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซะ โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  ถนนซาไกมาชิ โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ภูเขาไฟโชวะ  สวนหมีภูเขาไฟโชวะ  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย  พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ  มิตซุย เอ้าท์เล็ต  ดิวตี้ฟรี  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หอนาฬิกา สวนโอโดริ ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  สนามบินซับโปโร (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน16-2127,99918,999
พฤศจิกายน
16-2127,99918,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
3 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
4 อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
6 หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สนามบินซับโปโร - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สนามบินซับโปโร - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม