fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS (TG) 6วัน 4คืน – J4520109

รหัสทัวร์ : J4520109
เดินทาง : May
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมซากุระ ทิวลิป พิงค์มอส การบินไทย ไม่มีวันอิสระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 43,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park)  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ  ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า  พิพิธภัณฑ์สาเก  หมู่บ้านราเมน  บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) 
ช้อป : ถนนซาไกมาจิ  ย่านซึซึกิโนะ ตลาดปลานิโจ  ย่านทานูกิโคจิ อิออนพลาซ่า มิตซุย เอาท์เล็ต 
พิเศษ : แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus

J4520109 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ  ย่านซึซึกิโนะ ตลาดปลานิโจ  ย่านทานูกิโคจิ  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park)  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ  ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ  ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ  อิออนพลาซ่า สวนสัตว์อาซาฮียาม่า  พิพิธภัณฑ์สาเก  หมู่บ้านราเมน  บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND)  มิตซุย เอาท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่ออนเซ็น / @ เลือกซื้อเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด” จ่ายเพิ่มท่านละ 1,900 บาท  *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%***


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม06-1143,900
พฤษภาคม
06-1143,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเซ่ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ย่านซึซึกิโนะ WING HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ตลาดปลานิโจ - ย่านทานูกิโคจิ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) - ออนเซ็น HOTEL SOUNKAKU GRAND หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ - อิออนพลาซ่า ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ย่านซึซึกิโนะ
 • โรงแรม
 • WING HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลานิโจ - ย่านทานูกิโคจิ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • HOTEL SOUNKAKU GRAND หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - หมู่บ้านราเมน - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
 • โรงแรม
 • AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม