fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซัปโปโร โนโบริเบทสึ อาซาฮิกาว่า (TG) 5วัน 3คืน (CTS06) – J542016

รหัสทัวร์ : J542016
เดินทาง : Jan - Feb
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซัปโปโร โนโบริเบทสึ อาซาฮิกาว่า เล่นสกี ชมเทศกาลไฟประดับ TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION แข่ออนเซ็น ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,989

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นโบริเบทสึ  หุบเขานรก จิโกกุดานิ  สวนหมีโชวะ  กระเช้าอุซุซัง  ทะเลสาบโทยะ  เทศกาลไฟประดับ TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION ลานสกี Shikisai no  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว อุทยานโมไอ นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  สวนโอโดริ
ช้อป : ดิวตี้ฟรี ตลาดปลานิโจ มิตชุย เอาท์เล็ท ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
พิเศษ : ชมเทศกาลไฟประดับ TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION แข่ออนเซ็น ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

J542016 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ  โนโบริเบทสึ  หุบเขานรก จิโกกุดานิ  สวนหมีโชวะ  กระเช้าอุซุซัง  ทะเลสาบโทยะ  เทศกาลไฟประดับ TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION ลานสกี Shikisai no  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  ดิวตี้ฟรี อุทยานโมไอ นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ  ตลาดปลานิโจ มิตชุย เอาท์เล็ท  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  สวนโอโดริ  ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม14-1835,989
21-25 / 22-2637,989
มกราคม
14-1835,989
21-25 / 22-2637,989
กุมภาพันธ์22-26 / 29-04 มี.ค.37,989
กุมภาพันธ์
22-26 / 29-04 มี.ค.37,989ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                               
2 สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ -  สวนหมีโชวะ – กระเช้าอุซุซัง  – ทะเลสาบโทยะ        TOYA KANKO HOTEL , TOYA LAKE หรือเทียบเท่า
3 ลานสกี Shikisai no – คลองโอตารุ  – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ดิวตี้ฟรี (พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด) MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
4 อุทยานโมไอ –นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ – ตลาดปลานิโจ มิตชุย เอาท์เล็ท– ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (สุวรรณภูมิ)                                                   
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                               
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ -  สวนหมีโชวะ – กระเช้าอุซุซัง  – ทะเลสาบโทยะ       
 • โรงแรม
 • TOYA KANKO HOTEL , TOYA LAKE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี Shikisai no – คลองโอตารุ  – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ดิวตี้ฟรี (พิเศษ บุฟเฟต์ขาปู 3 ชนิด)
 • โรงแรม
 • MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมไอ –นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ – ตลาดปลานิโจ มิตชุย เอาท์เล็ท– ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
 • โรงแรม
 • MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (สุวรรณภูมิ)                                                   
 • โรงแรม