fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โนโบริเบทสึ เลสโก ยากูซ่าเมเปิ้ลเปลี่ยนสี (XJ) 5วัน 3คืน (ZHOK05) – J2820124

รหัสทัวร์ : J2820124
เดินทาง : Oct - Oct
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โนโบริเบทสึ ชมใบไม้เปลี่ยนสี
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮอกไกโด  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน  สวนหมีโชวะชินซัง  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ อุทยานโมอาย  พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ
ช้อป : ถนนซาไกมาชิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง มิตซุย เอ้าท์เล็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ

J2820124 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  ถนนซาไกมาชิ  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  ดิวตี้ฟรี โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน  สวนหมีโชวะชินซัง  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง  อุทยานโมอาย  พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ มิตซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม07-11 / 14-18 / 28-01 พ.ย.28,999
15-19 / 29-02 พ.ย.29,999
22-2631,999
ตุลาคม
07-11 / 14-18 / 28-01 พ.ย.28,999
15-19 / 29-02 พ.ย.29,999
22-2631,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
2 ฮอกไกโด - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
3 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
4 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ มิตซุย เอ้าท์เล็ต THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮอกไกโด - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำหรับ+ขาปู
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ มิตซุย เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม