fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO OTARU (XJ) 5วัน 3คืน RJ-XJ033 – J5324447

รหัสทัวร์ : J5324447
เดินทาง : Apr-May 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO OTARU (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หุบเขานรกจิโกกุดานิ  ชมวิวทะเลสาบโทยะ  เมืองซัปโปโร  นั่งกระเช้าชมวิวเมืองซัปโปโรกลางคืน ณ ภูเขาโมอิวะ  ช้อปปิ้ง Duty Free  ศาลเจ้าฮอกไกโด  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ  คาเฟ่คิตตี้  เนินเขาแห่งพระพุทะเจ้า+รูปปั้นหินจำลองโมอาย  เมืองซัปโปโร  อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ  อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : Buffet DEN Susukino (70 นาที) พร้อมขาปูอาหารทะเลสดๆ
พิเศษ : อิสระ 1 วัน / ชมซากุระ / พักซัปโปโร 3 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)  สนามบินนิวชิโตะเสะ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  ชมวิวทะเลสาบโทยะ  เมืองซัปโปโร  นั่งกระเช้าชมวิวเมืองซัปโปโรกลางคืน ณ ภูเขาโมอิวะ  ช้อปปิ้ง Duty Free  ศาลเจ้าฮอกไกโด  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ  คาเฟ่คิตตี้  เนินเขาแห่งพระพุทะเจ้า+รูปปั้นหินจำลองโมอาย  เมืองซัปโปโร  อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ  อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน17-2142,919
เมษายน
17-2142,919
พฤษภาคม8-1237,919
พฤษภาคม
8-1237,919ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนิวชิโตะเสะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ชมวิวทะเลสาบโทยะ-เมืองซัปโปโร-นั่งกระเช้าชมวิวเมืองซัปโปโรกลางคืน ณ ภูเขาโมอิวะ QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ช้อปปิ้ง Duty Free-ศาลเจ้าฮอกไกโด-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-เนินเขาแห่งพระพุทะเจ้า+รูปปั้นหินจำลองโมอาย-เมืองซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 อิสระเต็มวัน (**ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน**) QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนิวชิโตะเสะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ชมวิวทะเลสาบโทยะ-เมืองซัปโปโร-นั่งกระเช้าชมวิวเมืองซัปโปโรกลางคืน ณ ภูเขาโมอิวะ
 • โรงแรม
 • QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ช้อปปิ้ง Duty Free-ศาลเจ้าฮอกไกโด-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-เนินเขาแห่งพระพุทะเจ้า+รูปปั้นหินจำลองโมอาย-เมืองซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน (**ไม่มีรถบัสให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน**)
 • โรงแรม
 • QUINTESSA SAPPORO HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาตินิวชิโตเสะ-กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม