fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FEST (XJ) 5วัน 3คืน – J452002

รหัสทัวร์ : J452002
เดินทาง : Feb
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FEST
ราคาเริ่มต้น

฿ 43,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ทำเนียบรัฐบาลเก่า เทศกาลหิมะซัปโปโร (โอโดริปาร์ค) เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ คลองโอตารุ เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ
ช้อป : ย่านทานูกิโคจิ ย่านซูซูกิโนะ ตลาดปลานิโจ มิตซุย เอาท์เล็ต ถนนซาไกมาจิ
กิน : ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น 1 มื้อ
พิเศษ : แช่ออนเซ็น 1 คืน + Free wifi on bus

J452002 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  ทำเนียบรัฐบาลเก่า  เทศกาลหิมะซัปโปโร (โอโดริปาร์ค)  ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ ตลาดปลานิโจ  เนินพระพุทธเจ้า  มิตซุย เอาท์เล็ต  เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว  น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (พิเศษ!!ไฮไลท์ของเพนกวินจะอยู่ในช่วงฤดูหนาว โดยสวนสัตว์จะนำพวกมันออกมาเดินพาเหรด ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจอย่างใกล้ชิด)   เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ  เมืองโอตารุ  ถนนซาไกมาจิ  คลองโอตารุ  เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ  แช่ออนเซ็น+ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์5-943,900
6-10 / 7-1145,900
กุมภาพันธ์
5-943,900
6-10 / 7-1145,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่
2 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - เทศกาลหิมะซัปโปโร (โอโดริปาร์ค) - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ตลาดปลานิโจ - เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ - เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - เทศกาลหิมะซัปโปโร (โอโดริปาร์ค) - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ
 • โรงแรม
 • DAIWAROYNET HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลานิโจ - เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุย เอาท์เล็ต - เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ - เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ
 • โรงแรม
 • AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม