fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 2020 (XJ) 5วัน 3คืน (CTS10) – J542018

รหัสทัวร์ :
เดินทาง : Feb - Feb
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL + SAPPORO SNOW FESTIVAL ชมพาเหรดเพนกวินสุดน่ารักที่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ลานสกี Shikisai no  หมู่บ้านราเมง  น้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ  งานเทศกาลน้ำแข็ง SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL LIGHT UP โรงงานช็อกโกแลต ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า  หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ
ช้อป : อิออน มอลล์ ดิวตี้ฟรี  มิตซุย เอ้าท์เลต ถนนทานุโคจิ 
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น
พิเศษ : SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL LIGHT UP / SAPPORO SNOW FESTIVAL / สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

J542018 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  อิออน มอลล์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ลานสกี Shikisai no  หมู่บ้านราเมง  น้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ  งานเทศกาลน้ำแข็ง SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL LIGHT UP โรงงานช็อกโกแลต  ดิวตี้ฟรี  มิตซุย เอ้าท์เลต  ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า  หอนาฬิกาซัปโปโร  ช๊อปปิ๊งถนนทานุโคจิ  สวนโอโดริ งาน SAPPORO SNOW FESTIVAL (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-1335,999
กุมภาพันธ์
03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-1335,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)
2 สนามบินชิโตเสะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน มอลล์ ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
3 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ลานสกี Shikisai no – หมู่บ้านราเมง – น้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ – งานเทศกาลน้ำแข็ง SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL LIGHT UP SOUNKYO MOUNT HOTEL , KAMIKAWA หรือเทียบเท่า
4 โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี – มิตซุย เอ้าท์เลต – ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช๊อปปิ๊งถนนทานุโคจิ – สวนโอโดริ งาน SAPPORO SNOW FESTIVAL MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ลานสกี Shikisai no – หมู่บ้านราเมง – น้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ – งานเทศกาลน้ำแข็ง SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL LIGHT UP
 • โรงแรม
 • SOUNKYO MOUNT HOTEL , KAMIKAWA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี – มิตซุย เอ้าท์เลต – ทำเนียบรัฐบาลหลังเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช๊อปปิ๊งถนนทานุโคจิ – สวนโอโดริ งาน SAPPORO SNOW FESTIVAL
 • โรงแรม
 • MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม