fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SONGKRAN กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน (TG) 5วัน 3คืน – J4523173

รหัสทัวร์ : J4523173
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SONGKRAN กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เนินพระพุทธเจ้า  ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ+ถนนซาไกมาจิ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  ทะเลสาบโทยะ  ภูเขาโชวะชินซัง  เมืองโนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  อิออนพลาซ่า  ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต  นำเที่ยวเมืองซัปโปโรโดยไกด์ (เดินเที่ยวไม่มีรถบัสบริการ) ทำเนียบรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกา  ตลาดปลานิโจ  ย่านทานูกิโคจิ  ย่านซึซึกิโนะ
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / Free wifi on bus

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเซ่  เนินพระพุทธเจ้า  ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ+ถนนซาไกมาจิ  นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ  ทะเลสาบโทยะ  ภูเขาโชวะชินซัง  เมืองโนโบริเบ็ทสึ  จิโกกุดานิ  อิออนพลาซ่า  ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต  นำเที่ยวเมืองซัปโปโรโดยไกด์ (เดินเที่ยวไม่มีรถบัสบริการ) ทำเนียบรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกา  ตลาดปลานิโจ  ย่านทานูกิโคจิ  ย่านซึซึกิโนะ  สนามบินชิโตเซ่  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน6-10 / 7-11 / 8-12 (วันจักรี) / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 14-18 (วันสงกรานต์)69,900
เมษายน
6-10 / 7-11 / 8-12 (วันจักรี) / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 14-18 (วันสงกรานต์)69,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเซ่ - เนินพระพุทธเจ้า - ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ+ถนนซาไกมาจิ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - ออนเซ็น JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - อิออนพลาซ่า - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
4 นำเที่ยวเมืองซัปโปโรโดยไกด์ (เดินเที่ยวไม่มีรถบัสบริการ) ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซึซึกิโนะ HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - เนินพระพุทธเจ้า - ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ+ถนนซาไกมาจิ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - อิออนพลาซ่า - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นำเที่ยวเมืองซัปโปโรโดยไกด์ (เดินเที่ยวไม่มีรถบัสบริการ) ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซึซึกิโนะ
 • โรงแรม
 • HOTEL WING INTERNATIONAL SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม