fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SUPER SWEET (XJ) 5วัน 3คืน (CTS11) – J542085

รหัสทัวร์ : J542085
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทะเลสาบโทยะ   KIRORO สกีรีสอร์ท คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุ อควาเรียม โรงงานช็อกโกแลต  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอคไกโด อุทยานโมอาย NORIA FERRIS WHEEL  JR TOWER
ช้อป : อิออนมอล์  ดิวตี้ฟรี มิตชุย เอาท์เล็ท ตลาดปลาโจไก ย่านเก่า ทานุกิโคจิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดอิ่มไม่อั้น
พิเศษ : KIRORO สกีรีสอร์ท / โอตารุ อควาเรียม / NORIA FERRIS WHEEL

J542085 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ  ทะเลสาบโทยะ   KIRORO สกีรีสอร์ท  อิออนมอล์  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุ อควาเรียม  ดิวตี้ฟรี  โรงงานช็อกโกแลต  มิตชุย เอาท์เล็ท ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอคไกโด  ตลาดปลาโจไก  อุทยานโมอาย  ย่านเก่า ทานุกิโคจิ  NORIA FERRIS WHEEL  JR TOWER (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดอิ่มไม่อั้น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                  
2 สนามบินชิโตเสะ – ทะเลสาบโทยะ –  KIRORO สกีรีสอร์ท  – อิออนมอล์                                        SUPER HOTEL , OTARU หรือเทียบเท่า
3 คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โอตารุ อควาเรียม -ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท                                   MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
4 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ศาลเจ้าฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย -ย่านเก่า ทานุกิโคจิ- NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWER MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                            
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                  
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ – ทะเลสาบโทยะ –  KIRORO สกีรีสอร์ท  – อิออนมอล์                                       
 • โรงแรม
 • SUPER HOTEL , OTARU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โอตารุ อควาเรียม -ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท                                  
 • โรงแรม
 • MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ศาลเจ้าฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย -ย่านเก่า ทานุกิโคจิ- NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWER
 • โรงแรม
 • MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                            
 • โรงแรม