fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ โทยะ (TG) 5วัน 3คืน ZGCTS-2205TG – J2823035

รหัสทัวร์ : J2823035
เดินทาง : Jan-Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบมสึ โทยะ (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  ลานกิจกรรมหิมะ  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ถนนซาไกมาชิ  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  อุทยานโมอาย  พระอะตะมะ ไดบุตสึ  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ  
กิน : บุฟเฟ่ต์ปูชูไว และปูทาราบะ นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลอื่นๆอีกมากมาย อาทิ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกฮอล์)
พิเศษ : พักทะเลสาบโทยะ 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเซะ  โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน  สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  ลานกิจกรรมหิมะ  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ถนนซาไกมาชิ  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  อุทยานโมอาย  พระอะตะมะ ไดบุตสึ  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร  สวนโอโดริ  สนามบินชิโตเสะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม2-6 (วันมาฆบูชา)49,990
มีนาคม
2-6 (วันมาฆบูชา)49,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ The Lake View, Toya ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
 • โรงแรม
 • The Lake View, Toya ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ
 • โรงแรม
 • Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม