fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW TIME (TG) 6วัน 4คืน TG017 – J5223633

รหัสทัวร์ : J5223633
เดินทาง : Dec 2023 - Jan 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW TIME (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโนโบริเบทสึ  หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  เมืองโทยะ  สวนฟุกิดาชิ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี  เมืองซัปโปโร  ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก)  ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร  Duty Free  เมืองฟุราโน่  หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส  ลานสกีชิคิไซ  เมืองอาซาฮิคาว่า  อิออน อาซาฮิคาว่า  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า  หมู่บ้านราเมง  เมืองซัปโปโร  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
กิน : บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ  เมืองโนโบริเบทสึ  หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  เมืองโทยะ  สวนฟุกิดาชิ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี  เมืองซัปโปโร  ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก)  ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร  Duty Free  เมืองฟุราโน่  หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส  ลานสกีชิคิไซ  เมืองอาซาฮิคาว่า  อิออน อาซาฮิคาว่า  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า  หมู่บ้านราเมง  เมืองซัปโปโร  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม 12-17 / 17-22 / 19-2459,888
มกราคม
12-17 / 17-22 / 19-2459,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองโทยะ – ออนเซน TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองโทยะ – สวนฟุกิดาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ซัปโปโร – Duty Free – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – ลานสกีชิคิไซ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า HOTEL AMANEKU ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน
5 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองโทยะ – ออนเซน
 • โรงแรม
 • TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโทยะ – สวนฟุกิดาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร
 • โรงแรม
 • SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซัปโปโร – Duty Free – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – ลานสกีชิคิไซ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า
 • โรงแรม
 • HOTEL AMANEKU ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม