fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทยะ โอตารุ เลสโก คัลเลอร์ลีฟ (XW) 5วัน 3คืน (ZHOK21) – J2819276

รหัสทัวร์ : J2819276
เดินทาง : Oct-Nov 19
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทยะ โอตารุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี พักซัปโปโร 3 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999 ฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ภูเขาไฟโชวะ  สวนหมีภูเขาไฟโชวะ  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ อุทยานโมอาย  พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ
ช้อป : ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ มิตซุย เอ้าท์เล็ต  ดิวตี้ฟรี  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก
กิน : เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ

J2819276 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซะ  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ โนโบริเบทสึ  หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ภูเขาไฟโชวะ  สวนหมีภูเขาไฟโชวะ  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย  พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ  มิตซุย เอ้าท์เล็ต  ดิวตี้ฟรี  หอนาฬิกา  สวนโอโดริ  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  สนามบินซับโปโร (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / พักซัปโปโร 3 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
3 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
4 อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
5 หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สนามบินซับโปโร - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 • โรงแรม
 • APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - สนามบินซับโปโร - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม