fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โทยะ โอตารุ ซัปโปโร (XJ) 5วัน 3คืน BT-CTS01-XJ- J0923750

รหัสทัวร์ : J0923750
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โทยะ โอตารุ ซัปโปโร (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 43,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโนโบริเบทสึ  หุบเขาจิโกกุดานิ  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  กระเช้าอุสุซัง   ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด  ตลาดปลาโจไง  ร้านค้าปลอดภาษี  มิตซุย เอ้าท์เล็ท 
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสี / นั่งกระเช้าอุสุซัง

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น  เมืองโนโบริเบทสึ  หุบเขาจิโกกุดานิ  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  กระเช้าอุสุซัง   ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด  ตลาดปลาโจไง  ร้านค้าปลอดภาษี  มิตซุย เอ้าท์เล็ท   ท่าอากาศยานชิโตเสะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม28-1 พ.ย. / 31-4 พ.ย.45,999
ตุลาคม
28-1 พ.ย. / 31-4 พ.ย.45,999
พฤศจิกายน6-1043,999
1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค.45,999
พฤศจิกายน
6-1043,999
1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 28-2 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค. / 30-4 ธ.ค.45,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ • จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ TOYA KOHANTEI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 กระเช้าอุสุซัง • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ WING SUSUKINO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 มหาวิทยาลัยฮอกไกโด • ตลาดปลาโจไง • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย เอ้าท์เล็ท WING SUSUKINO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ • จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
 • โรงแรม
 • TOYA KOHANTEI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระเช้าอุสุซัง • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • โรงแรม
 • WING SUSUKINO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหาวิทยาลัยฮอกไกโด • ตลาดปลาโจไง • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • WING SUSUKINO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม