fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมกอดกัน (XJ) 5วัน 3คืน (CTS04) – J5419243

รหัสทัวร์ : J5419243
เดินทาง : Dec - Dec
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย1 วันเต็ม
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านราเมง  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ลานสกี Shikisai no คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  มิตชุยเอาท์เล็ท
กิน : พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้

J5419243 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ  หมู่บ้านราเมง  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ลานสกี Shikisai no คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ดิวตี้ฟรี  โรงงานช็อกโกแลต  มิตชุย เอาท์เล็ท อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น + ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม11-15 / 12-1621,999
18-2227,999
20-2428,999
29-02 ม.ค.38,999
30-03 ม.ค.36,999
ธันวาคม
11-15 / 12-1621,999
18-2227,999
20-2428,999
29-02 ม.ค.38,999
30-03 ม.ค.36,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                  (-/-/-)
2 สนามบินชิโตเสะ– หมู่บ้านราเมง– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                                                                (-/L/-) Hotel
3 ลานสกี Shikisai no–คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท                                                 (B/-/D)    Hotel
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                                       (B/-/-) Hotel
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                            (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)                                                                  (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ– หมู่บ้านราเมง– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                                                                (-/L/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี Shikisai no–คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท                                                 (B/-/D)   
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                                       (B/-/-)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                            (B/-/-)
 • โรงแรม