fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ (XJ) 5วัน 3คืน BT-CTS02-XJ – J09231137

รหัสทัวร์ : J09231137
เดินทาง : Dec 2023 - Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ HOKKAIDO อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร โอตารุ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 41,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฟูราโน่  หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ  อิออน มอลล์  ลานกิจกรรมหิมะ   หมู่บ้านราเมน  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ  พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ  ร้านค้าปลอดภาษี  มิตซุยเอ้าท์เล็ต
กิน : พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชิโตเสะ  เมืองฟูราโน่  หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ  อิออน มอลล์  ลานกิจกรรมหิมะ   หมู่บ้านราเมน  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ  พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ  ร้านค้าปลอดภาษี  มิตซุยเอ้าท์เล็ต  ท่าอากาศยานชิโตเสะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-9 (วันพ่อ) / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)45,99940,999
19-2347,999
20-24 / 21-25 (วันคริสต์มาส)49,999
ธันวาคม
5-9 (วันพ่อ) / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)45,99940,999
19-2347,999
20-24 / 21-25 (วันคริสต์มาส)49,999
มกราคม12-1647,999
18-2246,999
29-2 ก.พ.45,999
มกราคม
12-1647,999
18-2246,999
29-2 ก.พ.45,999
กุมภาพันธ์15-1948,999
16-20 / 22-26 / 23-27 (วันมาฆบูชา)45,999
กุมภาพันธ์
15-1948,999
16-20 / 22-26 / 23-27 (วันมาฆบูชา)45,999
มีนาคม1-545,999
5-9 / 8-12 / 15-19 / 19-23 / 22-26 / 25-2942,999
มีนาคม
1-545,999
5-9 / 8-12 / 15-19 / 19-23 / 22-26 / 25-2942,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • อิออน มอลล์ WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ลานกิจกรรมหิมะ • หมู่บ้านราเมน • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 โอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุยเอ้าท์เล็ต SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ • หมู่บ้านราเมน • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุยเอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม