fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG City Tour + Peak Tram (EK) 3วัน 2คืน HKG05 – HK5423242

รหัสทัวร์ : HK5423242
เดินทาง : Jul-Dec 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG City Tour + Peak Tram (EK) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Star  Symphony of  lights  วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM  รีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระย่าน Ladies Market  อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ซิตี้ เกท เอาท์เลท
กิน : พิเศษ!! เมนูห่านย่าง / ติ่มซำ

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  Avenue of Star  Symphony of  lights  วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM  รีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระย่าน Ladies Market  อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ซิตี้ เกท เอาท์เลท  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99917,999
ตุลาคม
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99917,999
พฤศจิกายน11-13 / 18-2021,999
พฤศจิกายน
11-13 / 18-2021,999
ธันวาคม1-322,999
8-10 23,999
30-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)28,999
ธันวาคม
1-322,999
8-10 23,999
30-1 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)28,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – Avenue of Star – Symphony of lights SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน Ladies Market SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – Avenue of Star – Symphony of lights
 • โรงแรม
 • SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน Ladies Market
 • โรงแรม
 • SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม