fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND เต็มวัน บินเช้า กลับค่ำ (CX) 3วัน 2คืน HKG41 – HK5424452

รหัสทัวร์ : HK5424452
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND เต็มวัน บินเช้า กลับค่ำ (CX) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เจ้าพ่อกวนอูกวนไท  รีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรีย  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า + รถรับส่ง)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  เจ้าพ่อกวนอูกวนไท  รีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรีย  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า + รถรับส่ง)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน24-26 27,99917,999
เมษายน
24-26 27,99917,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอูกวนไท - รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า + รถรับส่ง) DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอูกวนไท - รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย
 • โรงแรม
 • DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า + รถรับส่ง)
 • โรงแรม
 • DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม