fbpx

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG (EK) 4วัน 3คืน BT-HKG82-EK – HK0922525

รหัสทัวร์ : HK0922525
เดินทาง : Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG (EK) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เกาะลันเตา  กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกท เอ้าท์เลท  อ่าววิคตอเรีย  Avenue of Star & Symphony of Lights  รีพัสล์ เบย์  วิคตอเรีย พีค  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเช็กแลปก๊อก  อิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ศูนย์ตรวจ RT-PCR TEST  เกาะลันเตา  กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกท เอ้าท์เลท  อ่าววิคตอเรีย  Avenue of Star & Symphony of Lights  รีพัสล์ เบย์  วิคตอเรีย พีค  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  สนามบินเช็กแลปก๊อก  สนามบิสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)30,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ศูนย์ตรวจ RT-PCR TEST • เกาะลันเตา • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกท เอ้าท์เลท • อ่าววิคตอเรีย • Avenue of Star & Symphony of Lights RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 รีพัสล์ เบย์ • วิคตอเรีย พีค • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • สนามบินเช็กแลปก๊อก
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก
 • โรงแรม
 • RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์ตรวจ RT-PCR TEST • เกาะลันเตา • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกท เอ้าท์เลท • อ่าววิคตอเรีย • Avenue of Star & Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รีพัสล์ เบย์ • วิคตอเรีย พีค • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • สนามบินเช็กแลปก๊อก
 • โรงแรม