fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ EP.2 (CX) 3วัน 2คืน ZGHKG-2306CX – HK2823184

รหัสทัวร์ : HK2823184
เดินทาง : Feb-Jun 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ EP.2 (CX) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ และห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน15-17 (วันสงกรานต์)27,990
เมษายน
15-17 (วันสงกรานต์)27,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว) DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม