fbpx

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG FREE DAY (EK) 3วัน 2คืน BT-HKG08-EK – HK0923710

รหัสทัวร์ : HK0923710
เดินทาง : Jul-Sep 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG FREE DAY (EK) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ย่านมงก๊อก  ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินเช็กแลปก๊อก  ย่านมงก๊อก  ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  สนามบินเช็กแลปก๊อก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม29-3114,999
ตุลาคม
29-3114,999
พฤศจิกายน2-4 / 5-7 / 9-11 / 12-14 / 23-2515,999
17-19 / 18-2016,999
พฤศจิกายน
2-4 / 5-7 / 9-11 / 12-14 / 23-2515,999
17-19 / 18-2016,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • ร้านหยก • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ • ร้านหยก • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก
 • โรงแรม