fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG CITY TOUR + PEAK TRAM (EK) 3วัน 2คืน HKG05 – HK5423281

รหัสทัวร์ : HK5423281
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG CITY TOUR + PEAK TRAM (EK) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮ่องกง  Avenue of Star  Symphony of  lights   วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM   รีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระย่าน Ladies Market  อิสระท่องเที่ยวจิมซาจุ่ย  ซิตี้ เกท เอาท์เลท
กิน : ติ่มซำเมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง / ห่านย่าง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  Avenue of Star  Symphony of  lights   วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM   รีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระย่าน Ladies Market  อิสระท่องเที่ยวจิมซาจุ่ย  ซิตี้ เกท เอาท์เลท  ท่าอากาศยานเช็กแล็บก็อก  สุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน20-22 / 22-24 / 27-2917,999
เมษายน
20-22 / 22-24 / 27-2917,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – Avenue of Star – Symphony of lights SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน Ladies Market SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวจิมซาจุ่ย – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานเช็กแล็บก็อก – สุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – Avenue of Star – Symphony of lights
 • โรงแรม
 • SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน Ladies Market
 • โรงแรม
 • SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวจิมซาจุ่ย – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานเช็กแล็บก็อก – สุวรรณภูมิ
 • โรงแรม