fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SHOPPING สายมู (CX) 3วัน 2คืน HKG36 – HK5423134

รหัสทัวร์ : HK5423134
เดินทาง : Jan-Feb 2024
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SHOPPING สายมู (CX) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จุดชมวิว วิคตอเรีย  รีพลัสเบย์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ถนนซุปตาร์  พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
กิน : ติ่มซำ / ชาบู
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  จุดชมวิว วิคตอเรีย  รีพลัสเบย์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ถนนซุปตาร์  พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์2-4 / 23-2520,999
กุมภาพันธ์
2-4 / 23-2520,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – จุดชมวิว วิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light HOTEL COZI HARBOUR VIEW / HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) HOTEL COZI HARBOUR VIEW / HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า
3 วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – จุดชมวิว วิคตอเรีย - รีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light
 • โรงแรม
 • HOTEL COZI HARBOUR VIEW / HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • HOTEL COZI HARBOUR VIEW / HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม