fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CX) 3วัน 2คืน ZGHKG-2324CX – HK2823690

รหัสทัวร์ : HK2823690
เดินทาง : Aug-Oct 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CX) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติฮ่องกง  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  สนามบินนานาชาติฮ่องกง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-2121,99020,990
ตุลาคม
19-2121,99020,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights Silka Far East Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย Silka Far East Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – Avenue of Stars – A Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • Silka Far East Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • โรงแรม
 • Silka Far East Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม