fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CX) 3วัน 2คืน ZGHKG-2325CX – HK2823686

รหัสทัวร์ : HK2823686
เดินทาง : Aug-Dec 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CX) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : ติ่มซำ / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติฮ่องกง  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  สนามบินนานาชาติฮ่องกง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99021,990
23-25 (วันปิยมหาราช)21,99020,990
ตุลาคม
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,99021,990
23-25 (วันปิยมหาราช)21,99020,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง– Avenue of Stars – A Symphony of Lights Hotel COZi ‧ Oasis หรือ Hotel COZi ‧ Harbour View หรือ iclub Mong Kok Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย Hotel COZi ‧ Oasis หรือ Hotel COZi ‧ Harbour View หรือ iclub Mong Kok Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง– Avenue of Stars – A Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • Hotel COZi ‧ Oasis หรือ Hotel COZi ‧ Harbour View หรือ iclub Mong Kok Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • โรงแรม
 • Hotel COZi ‧ Oasis หรือ Hotel COZi ‧ Harbour View หรือ iclub Mong Kok Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม