fbpx

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งสุดมันส์ (CX) 4วัน 3คืน SHCXHKG2 – HK1523607

รหัสทัวร์ : HK1523607
เดินทาง : May-Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งสุดมันส์ (CX) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Stars  Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ชายหาดรีพัสล์เบย์  วิคทอเรีย พอยท์  อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน  อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์  นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  อิสระช้อปปิ้ง
กิน : เมนูพิเศษ...ห่านย่าง / ติ่มซำ
พิเศษ : พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ  ฮ่องกง  Avenue of Stars  Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ชายหาดรีพัสล์เบย์  วิคทอเรีย พอยท์  อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน  อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์  นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  อิสระช้อปปิ้ง   ฮ่องกง  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2923,999
ตุลาคม
26-2923,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Stars – Symphony of Lights   METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ชายหาดรีพัสล์เบย์ – วิคทอเรีย พอยท์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3 อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4 อิสระช้อปปิ้ง – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Stars – Symphony of Lights  
 • โรงแรม
 • METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ชายหาดรีพัสล์เบย์ – วิคทอเรีย พอยท์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • โรงแรม
 • METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • METROPARK KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้ง – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม