fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (FD) 3วัน 2คืน HKG20 – HK5423777

รหัสทัวร์ : HK5423777
เดินทาง : Oct-Dec 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (FD) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : รีพลัสเบย์   จุดชมวิว VICTORIA  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ / ชาบู สไตล์ฮ่องกง
พิเศษ : disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  รีพลัสเบย์   จุดชมวิว VICTORIA  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย  พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก  กรุงเทพ (ดอนเมือง)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-825,99923,999
14-16 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 29-3125,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)26,999
ตุลาคม
6-825,99923,999
14-16 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 29-3125,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)26,999
พฤศจิกายน3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 24-26 / 25-2725,999
พฤศจิกายน
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 24-26 / 25-2725,999
ธันวาคม1-3 / 8-10 / 15-17 / 3-5 (วันพ่อ)26,999
7-9 / 16-1825,999
ธันวาคม
1-3 / 8-10 / 15-17 / 3-5 (วันพ่อ)26,999
7-9 / 16-1825,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ -  จุดชมวิว VICTORIA – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย - พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง KING HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว) KING HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ -  จุดชมวิว VICTORIA – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย - พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง
 • โรงแรม
 • KING HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)
 • โรงแรม
 • KING HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม