fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (CX) 3วัน 2คืน HKG30 – HK54231121

รหัสทัวร์ : HK54231121
เดินทาง : Nov 2023 - Jan 2024
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (CX) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว  วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ถนนซุปตาร์  พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าและรถรับ-ส่ง)  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : ติ่มซำ
พิเศษ : Disneyland เต็มวัน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว  วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ถนนซุปตาร์  พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าและรถรับ-ส่ง)  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2925,999
มกราคม
12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-2925,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าและรถรับ-ส่ง) DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light
 • โรงแรม
 • DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าและรถรับ-ส่ง)
 • โรงแรม
 • DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม