fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND EP.2 (EK) 3วัน 2คืน ZGHKG-2202EK – HK2823117

รหัสทัวร์ : HK2823117
เดินทาง : Jan 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG DISNEYLAND EP.2 (EK) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 20,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม(เต็ม)20,990
มกราคม
(เต็ม)20,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars BEST WESTERN GRAND HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว) BEST WESTERN GRAND HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars
 • โรงแรม
 • BEST WESTERN GRAND HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)
 • โรงแรม
 • BEST WESTERN GRAND HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม