fbpx

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มซ่า (EK) 3วัน 2คืน (ZHKG11) – HK281929

รหัสทัวร์ : HK281929
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999 ฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดโป่วหลิน ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว
ช้อป : City GATE OUTLETS จิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : แถมฟรี Travel Sim Card

HK281929 ทัวร์ฮ่องกง  Avenue of Stars  Symphony of Lights เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  City GATE OUTLETS  ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดแล้ว) นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย พิเศษ ! เมนูห่านย่าง + แถมฟรี Travel Sim Card


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2818,99911,999
ตุลาคม
26-2818,99911,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - Symphony of Lights PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
 • โรงแรม
 • PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม