fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว (EK) 3วัน 2คืน ZGHKG-2305EK – HK2823174

รหัสทัวร์ : HK2823174
เดินทาง : Feb-Apr 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว (EK) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นแล้ว)  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA
กิน : ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นแล้ว)  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มกรุ๊ป20,990
กุมภาพันธ์
เต็มกรุ๊ป20,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นแล้ว) DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นแล้ว)
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม