fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว EP.2 (EK) 3วัน 2คืน ZGHKG-2309EK – HK2823271

รหัสทัวร์ : HK2823271
เดินทาง : Feb-Apr 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดีสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว EP.2 (EK) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าบัตรแล้ว)  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA By DFS Tsim Sha Tsui
กิน : ติ่มซำ เมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าบัตรแล้ว)  วิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  ห้าง T GALLERIA By DFS Tsim Sha Tsui  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-15 (วันสงกรานต์) เต็มกรุ๊ป27,990
เมษายน
13-15 (วันสงกรานต์) เต็มกรุ๊ป27,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าบัตรแล้ว) DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA By DFS Tsim Sha Tsui – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมค่าบัตรแล้ว)
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN, HONGKONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA By DFS Tsim Sha Tsui – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม