fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ SHOPPING (FD) 3วัน 2คืน HKG08 – HK5423241

รหัสทัวร์ : HK5423241
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ SHOPPING (FD) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL  AVENUE OF STAR  SYMPHONY OF LIGHTS  วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
กิน : ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง / เมนูชาบูสไตล์ฮ่องกง

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL  AVENUE OF STAR  SYMPHONY OF LIGHTS  วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก  กรุงเทพ (ดอนเมือง) **ประกาศ กระเช้านองปิงปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.-21 มี.ค. 2566**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(เต็มทุกกรุ๊ป)14,999
มีนาคม
(เต็มทุกกรุ๊ป)14,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
 • โรงแรม
 • SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก
 • โรงแรม
 • SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม