fbpx

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เลสโก ส้มแมนดาริน (CX) 4วัน 3คืน (ZHKG15) – HK281916

รหัสทัวร์ : HK281916
เดินทาง : Aug-Oct
ระยะเวลา : 4D3N

เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999 ฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดโป่วหลิน สวนหยวนหมิงหยวน ถนนคู่รัก หวีหนี่ วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล หอไอเฟล เดอะเวเนเชี่ยน หาดรีพัลส์ เบย์ วัดแชกงหมิว
ช้อป : หลอวู่ CITYGATE OUTLET นาธาน
กิน : เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง +ห่านย่าง
พิเศษ : พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน

HK281916 ทัวร์ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  CITYGATE OUTLET  เซิ่นเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก  หวีหนี่  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล  ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน  ฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง / เป็ดปักกิ่ง / ห่านย่าง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-2814,99912,999
ตุลาคม
25-2814,99912,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
2 เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
 • โรงแรม
 • HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 • โรงแรม
 • KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
 • โรงแรม
 • KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม