fbpx

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG มาเก๊า ช้อปปิ้ง (CX) 4วัน 3คืน BT-HKG09-CX – HK0923771

รหัสทัวร์ : HK0923771
เดินทาง : Aug-Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG มาเก๊า ช้อปปิ้ง (CX) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่ ร้านหยก  วัดแชงกงหมิว  ย่านมงก๊อก  ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ท มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน  เกาะฮ่องกง  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : มื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบู ฟรี! เครื่องดื่ม และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเช็กแลปก๊อก  กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอรี่ ร้านหยก  วัดแชงกงหมิว  ย่านมงก๊อก  ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ท มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน  เกาะฮ่องกง  อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  สนามบินเชคแล็ปก็อก  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-23 (วันปิยมหาราช)26,99923,999
27-3025,99923,999
ตุลาคม
20-23 (วันปิยมหาราช)26,99923,999
27-3025,99923,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ ร้านหยก • วัดแชงกงหมิว • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ท METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • โรงงานจิวเวอรี่ ร้านหยก • วัดแชงกงหมิว • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ท
 • โรงแรม
 • METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง
 • โรงแรม
 • METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม