fbpx

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า เลสโก ส้มหวาน (FD) 3วัน 2คืน (AZHKG10) – HK281911

รหัสทัวร์ : HK281911
เดินทาง : Sep19-Jan20
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999 ฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดโป่วหลิน วิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล หอไอเฟล เดอะปาริเซียน เวเนเชี่ยน
ช้อป : City gate Outlet จิมซาจุ่ย
กิน : ห่างย่าง
พิเศษ : พักฮ่องกง 2 คืน

HK281911 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน City gate Outlet วิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  A Symphony of Lights มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน เวเนเชี่ยน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-21 / 26-2816,99910,999
ตุลาคม
19-21 / 26-2816,99910,999
พฤศจิกายน2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ธ.ค.15,999
พฤศจิกายน
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ธ.ค.15,999
ธันวาคม5-7 / 6-8 / 8-10 / 14-16 / 21-23 / 22-2415,999
28-30 / 29-31 21,999
31-2 ม.ค.23,999
ธันวาคม
5-7 / 6-8 / 8-10 / 14-16 / 21-23 / 22-2415,999
28-30 / 29-31 21,999
31-2 ม.ค.23,999
มกราคม4-614,999
11-1315,999
มกราคม
4-614,999
11-1315,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
 • โรงแรม
 • SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม