fbpx

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด EP.2 (CX) 3วัน 2คืน (ZHKG08) – HK281935

รหัสทัวร์ : HK281935
เดินทาง : Nov 19-Mar 20
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน บิน Cathay พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน ผ่านสะพานชิงหม่า A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิด) นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รี พัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว
ช้อป : City gate Outlet ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

HK281935 ทัวร์ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  City gate Outlet  ผ่านสะพานชิงหม่า ชม A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิด) นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รี พัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยห่านย่าง + ที่พักระดับ 4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-4 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-1 ธ.ค. / 30-2 ธ.ค.17,900
พฤศจิกายน
2-4 / 9-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 23-25 / 29-1 ธ.ค. / 30-2 ธ.ค.17,900
ธันวาคม15-17 / 22-2417,900
13-15 / 14-1618,900
20-22 / 21-2319,900
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.26,900
ธันวาคม
15-17 / 22-2417,900
13-15 / 14-1618,900
20-22 / 21-2319,900
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค.26,900
มกราคม10-12 / 11-1318,900
12-1417,900
มกราคม
10-12 / 11-1318,900
12-1417,900
กุมภาพันธ์8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-1 มี.ค. / 29-2 มี.ค.18,900
9-11 / 16-18 / 23-2517,900
กุมภาพันธ์
8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-1 มี.ค. / 29-2 มี.ค.18,900
9-11 / 16-18 / 23-2517,900
มีนาคม1-3 / 8-10 / 15-1717,900
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 22-24 / 29-3118,900
20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3019,900
มีนาคม
1-3 / 8-10 / 15-1717,900
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 22-24 / 29-3118,900
20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3019,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - ผ่านสะพานชิงหม่า - A Symphony of Lights PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTELหรือเทียบเท่า
2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิด) PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - ผ่านสะพานชิงหม่า - A Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTELหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิด)
 • โรงแรม
 • PENTA HOTEL/DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม