fbpx

ทัวร์ฮ่องกง MAJESTIC HONGKONG NONGPING (EK) 3วัน 2คืน KHK110312-EK – HK5523204

รหัสทัวร์ : HK5523204
เดินทาง : Apr-Jun 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง MAJESTIC HONGKONG NONGPING (EK) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮ่องกง  อ่าวรีพัลส์เบย์  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  โรงงานจิวเวอร์รี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  SYMPHONY OF LIGHT  กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET
กิน : เมนูพิเศษ ห่านย่าง / ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง 2 มื้อ / ชาบูฮ่องกง
พิเศษ : พัก 4 ดาวย่านจิมซาจุ่ย ลงจาก รร ช้อปปิ้งได้เลย!!

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ฮ่องกง  อ่าวรีพัลส์เบย์  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  โรงงานจิวเวอร์รี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  SYMPHONY OF LIGHT  กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน21-23 / 22-24 / 28-3020,999
เมษายน
21-23 / 22-24 / 28-3020,999
พฤษภาคม6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 27-2920,999
พฤษภาคม
6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 27-2920,999
มิถุนายน2-4 / 4-620,999
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)22,999
มิถุนายน
2-4 / 4-620,999
3-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)22,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อ่าวรีพัลส์เบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-SYMPHONY OF LIGHT PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 กระเช้านองปิง 360 องศา-พระใหญ่เทียนถาน-หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง-ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง
 • โรงแรม
 • PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อ่าวรีพัลส์เบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค-โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-SYMPHONY OF LIGHT
 • โรงแรม
 • PRUDENTIAL HOTEL HONG KONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระเช้านองปิง 360 องศา-พระใหญ่เทียนถาน-หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง-ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET-กรุงเทพฯ
 • โรงแรม