fbpx

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น เลสโก ส้มกินจุ (TG) 3วัน 2คืน (ZHKG02) – HK281933

รหัสทัวร์ : HK281933
เดินทาง : Oct 19
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น ไหว้พระ ขอพร กินอาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่นสดๆ
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999 ฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว   สำนักชีฉีหลิน  สวนหนานเหลียน  วัดหวังต้าเซียน กระเช้านองปิง  พระใหญ่โป่วหลิน
ช้อป : จิมซาจุ่ย ถนนเลดี้มาร์เก็ต CITYGATE OUTLET 
กิน : อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่นสดๆ เซตเมนู A / ห่านย่าง
พิเศษ : กินอาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่นสดๆ เซตเมนู A

HK281933 ทัวร์ฮ่องกง  จิมซาจุ่ย  Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว   สำนักชีฉีหลิน  สวนหนานเหลียน  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งถนนเลดี้มาร์เก็ต  กระเช้านองปิง  พระใหญ่โป่วหลิน  ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง / พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น เซตเมนู A + ที่พักระดับ 4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-2718,99917,999
ตุลาคม
25-2718,99917,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – จิมซาจุ่ย - Avenue of Stars - A Symphony of Lights Penta Hotel / Best Western Hotel หรือเทียบเท่า
2 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – สำนักชีฉีหลิน – สวนหนานเหลียน – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนเลดี้มาร์เก็ต - พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น เซตเมนู A Penta Hotel / Best Western Hotel หรือเทียบเท่า
3 กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – จิมซาจุ่ย - Avenue of Stars - A Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • Penta Hotel / Best Western Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว – สำนักชีฉีหลิน – สวนหนานเหลียน – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนเลดี้มาร์เก็ต - พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น เซตเมนู A
 • โรงแรม
 • Penta Hotel / Best Western Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม