fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง พีคแทรม (CX) 3วัน 2คืน BT-HKG03-CX – HK0923620

รหัสทัวร์ : HK0923620
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง พีคแทรม (CX) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดเทพเจ้ากวนอู  รีพลัสเบย์  วิคตอเรียพีค  AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกตเอ้าทเลท
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินเช็กแลปก๊อก  วัดเทพเจ้ากวนอู  รีพลัสเบย์  วิคตอเรียพีค  AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดแชกงหมิว  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกตเอ้าทเลท  สนามบินเช็กแลปก๊อก  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-821,99916,999
27-2922,999
ตุลาคม
6-821,99916,999
27-2922,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วัดเทพเจ้ากวนอู • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค • AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS KIMBERLEY HOTEL / I CLUB TO KWAN HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOONหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • โรงงานจิวเวอร์รี่ • ร้านหยก • วัดแชกงหมิว • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย KIMBERLEY HOTEL / I CLUB TO KWAN HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOONหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกตเอ้าทเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วัดเทพเจ้ากวนอู • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค • AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS
 • โรงแรม
 • KIMBERLEY HOTEL / I CLUB TO KWAN HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOONหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • โรงงานจิวเวอร์รี่ • ร้านหยก • วัดแชกงหมิว • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • โรงแรม
 • KIMBERLEY HOTEL / I CLUB TO KWAN HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOONหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกตเอ้าทเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม