fbpx

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า จูไห่ เลสโก ส้มแมนดาริน EP.2 (CX) 4วัน 3คืน (ZHKG15) – HK281934

รหัสทัวร์ : HK281934
เดินทาง : Dec 19
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4วัน 3คืน บิน Cathay Pacific พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  CITYGATE OUTLET  เซิ่นเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก  หวีหนี่  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล  ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่  ฮ่องกง  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์ เบย์  วัดแชกงหมิว
ช้อป : ช้อปปิ้งนาธาน
กิน : เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง ห่านย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

HK281934 ทัวร์ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  CITYGATE OUTLET  เซิ่นเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก  หวีหนี่  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล  ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่  ฮ่องกง  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์ เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง / เป็ดปักกิ่ง / ห่านย่าง + ที่พักระดับ 4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค.19,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค.19,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
2 เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 จูไห่ – ฮ่องกง – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
 • โรงแรม
 • HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 • โรงแรม
 • KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
 • โรงแรม
 • KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จูไห่ – ฮ่องกง – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม