fbpx

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เลสโก ส้มโอ 4 เมือง (HX) 4วัน 3คืน (ZHKG22) – HK281938

รหัสทัวร์ : HK281938
เดินทาง : Dec 19
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน เซิ่นเจิ้น จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก  หวีหนี่  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน  จูไห่ ฮ่องกง  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว
ช้อป : CITYGATE OUTLET ช้อปปิ้งหลอวู่ ช้อปปิ้งนาธาน
กิน : เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง / เป็ดปักกิ่ง / ห่านย่าง
พิเศษ : เที่ยวครบ 4 เมือง ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

HK281938 ทัวร์ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  CITYGATE OUTLET  เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก  หวีหนี่  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน  จูไห่ ฮ่องกง  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ…เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง / เป็ดปักกิ่ง / ห่านย่าง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-813,999
29-1 ม.ค.16,999
ธันวาคม
5-813,999
29-1 ม.ค.16,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
2 เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 จูไห่ – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น
 • โรงแรม
 • HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
 • โรงแรม
 • KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
 • โรงแรม
 • KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จูไห่ – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม