fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG PEAKTRAM ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (HX) 4วัน 2คืน HKG04 – HK5423280

รหัสทัวร์ : HK5423280
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG PEAKTRAM ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (HX) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮ่องกง วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM  รีพลัสเบย์  เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท  ถนนซุปเปอร์สตาร์  ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony of Light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!  (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง / ห่านย่าง
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว ย่านช้อปปิ้ง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  ฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  วิคตอเรียพีค  PEAK TRAM  รีพลัสเบย์  เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท  ถนนซุปเปอร์สตาร์  ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony of Light  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!!  (รวมบัตรเข้าแล้ว)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มทุกกรุ๊ป21,99919,999
มีนาคม
เต็มทุกกรุ๊ป21,99919,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 ฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วิคตอเรียพีค - PEAK TRAM– รีพลัสเบย์ – เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท - ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony of Light RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว) RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วิคตอเรียพีค - PEAK TRAM– รีพลัสเบย์ – เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท - ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ชมโชว์แสงสีเสียง The Symphony of Light
 • โรงแรม
 • RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้าแล้ว)
 • โรงแรม
 • RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม