fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG พีคแทรม นองปิง (CX) 4วัน 3คืน ZGHKG-2302CX- HK2823119

รหัสทัวร์ : Feb-Mar 2023
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG พีคแทรม นองปิง (CX) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก
กิน : เมนูติ่มซำฮ่องกง 2 มื้อ
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติฮ่องกง  Avenue of Stars  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตอเรียพีค  รีพัลส์เบย์  วัดหวังต้าเซียน  นั่งกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก  สนามบินนานาชาติฮ่องกง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์16-19 / 23-2621,990
กุมภาพันธ์
16-19 / 23-2621,990
มีนาคม2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)23,990
9-12 / 10-13 / 17-20 / 23-26 / 24-2722,990
มีนาคม
2-5 / 3-6 (วันมาฆบูชา)23,990
9-12 / 10-13 / 17-20 / 23-26 / 24-2722,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
 • โรงแรม
 • DORSETT TUSEN WAN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม