fbpx

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (HX) 4วัน 2คืน HKG35 – HK5423522

รหัสทัวร์ : HK5423522
เดินทาง : Nov 2023 - Jan 2024
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (HX) 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท   ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน
กิน : เมนู ชาบูสไตล์ฮ่องกง / ติ่มซำ
พิเศษ : ดิสนีย์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) / พัก 4 ดาวท้องถิ่น

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  กระเช้านองปิง 360 องศา  พระใหญ่เทียนถาน  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท   ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน  ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคมเต็มกรุ๊ป22,999
มกราคม
เต็มกรุ๊ป22,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท HOTEL COZI HARBOUR / HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า
3 ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า) HOTEL COZI HARBOUR / HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า
4 รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
 • โรงแรม
 • HOTEL COZI HARBOUR / HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)
 • โรงแรม
 • HOTEL COZI HARBOUR / HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม