fbpx

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลสโก ส้มพาช้อป (TG) 3วัน 2คืน (ZHKG12) – HK282001

รหัสทัวร์ : HK282001
เดินทาง : Mar - Jun
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา  ผ่านสะพานชิงหม่า วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เขา VICTORIA หาด REPULSE BAY  A Symphony of Lights ถนนนาธาน  อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
ช้อป : Citygate Outlets Mall อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : กระเช้าลอยฟ้านองปิง อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน

HK282001 ทัวร์ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา  Citygate Outlets Mall  ผ่านสะพานชิงหม่า วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เขา VICTORIA หาด REPULSE BAY  A Symphony of Lights ถนนนาธาน  อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูห่านย่าง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม07-0912,999
13-15 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3013,999
มีนาคม
07-0912,999
13-15 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3013,999
เมษายน10-12 / 12-1419,999
17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2714,999
30-02 พ.ค.15,999
เมษายน
10-12 / 12-1419,999
17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-2714,999
30-02 พ.ค.15,999
พฤษภาคม01-03 / 02-0415,999
08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 29-3113,999
พฤษภาคม
01-03 / 02-0415,999
08-10 / 09-11 / 15-17 / 16-18 / 22-24 / 29-3113,999
มิถุนายน05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-2813,999
มิถุนายน
05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-2813,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall – ผ่านสะพานชิงหม่า Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า
3 ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall – ผ่านสะพานชิงหม่า
 • โรงแรม
 • Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • Silka Tsuen Wan Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม