fbpx

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ (WE) 3วัน 2คืน (ZHKG16) – HK281923

รหัสทัวร์ : HK281923
เดินทาง : Aug-Dec
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กระเช้าลอยฟ้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหมว เขา VICTORIA หาดรีพัลส์เบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ช้อป : Citygate Outlets Mall จิมซาจุ่ย
กิน : ห่านย่าง
พิเศษ : ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน

HK281923 ทัวร์ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา  Citygate Outlets Mall วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดหมั่นโหมว  เขา  VICTORIA  หาดรีพัลส์เบย์  ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย  A Symphony of Lights วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  Avenue of Stars พิเศษ!! เมนูห่านย่าง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม18-2014,99913,999
ตุลาคม
18-2014,99913,999
พฤศจิกายน2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ธ.ค.14,999
พฤศจิกายน
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ธ.ค.14,999
ธันวาคม13-15 / 14-1614,999
ธันวาคม
13-15 / 14-1614,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดหมั่นโหมว - เขา VICTORIA – หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue of Stars - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
 • โรงแรม
 • SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดหมั่นโหมว - เขา VICTORIA – หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
 • โรงแรม
 • SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue of Stars - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม