fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HONSHU SAKURA โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว ชมซากุระ (TG) 6วัน 4คืน – J4523136

รหัสทัวร์ : J4523136
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HONSHU SAKURA โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว ชมซากุระ (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)  เนินนิเน็นซากะ  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  ปราสาทโอซาก้า  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป  อิออนพลาซ่า 
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป / Free wifi on bus

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส)  เนินนิเน็นซากะ  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ  ปราสาทโอซาก้า  เมืองอาราชิยาม่า  นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN  ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)  โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค  ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี  เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป  อิออนพลาซ่า  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม31-5 เม.ย. (เต็มกรุ๊ป)59,900
มีนาคม
31-5 เม.ย. (เต็มกรุ๊ป)59,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - เนินนิเน็นซากะ - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทโอซาก้า - เมืองอาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ย่านชินจูกุ HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี - เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - เนินนิเน็นซากะ - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - เมืองอาราชิยาม่า – นั่งรถไฟสายโรแมนติก SAGANO TRAIN - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี - เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ
 • โรงแรม